THERMO-GEN PIPE™

Głównym celem stosowania pokrowców Genergo THERMO-GEN PIPE™ jest generowanie zysków dla przedsiębiorstwa, dzięki utrzymaniu energii cieplnej medium w rurociągach. Dzięki izolacji medium energetyczne, a także media technologiczne i podgrzewane produkty nie tracą na wartości oraz utrzymują stabilną temperaturę podczas przesyłu. Każdy niezaizolowany fragment rurociągu
to straty finansowe dla przedsiębiorcy, jak również potencjalne ryzyko oparzenia dla pracowników.

Elastyczna izolacja wielokrotnego użytku stosowana dla ochrony termicznej rurociągów oraz połączeń elastycznych. Szczególnie
w miejscach trudno dostępnych oraz wymagających częstych inspekcji.

Izolacja przeznaczona szczególnie dla odcinków instalacji,
które podlegają częstym przeglądom i inspekcjom, a także dla elastycznych połączeń hydraulicznych, połączeń procesowych.

THERMO-GEN-PIPE

Polecamy stosowanie otulin na rury Genergo nawet na niewielkie odcinki rurociągów. Możemy przygotować dopasowaną izolację na podstawie zdjęć, odręcznych szkiców lub pomiarów. Montaż takiej otuliny nie wymaga specjalnych umiejętności ani narzędzi i trwa bardzo krótko. Dzięki tym cechom możemy sukcesywnie krok po kroku uzupełniać brakujące izolacje, zapewniając skuteczną ochronę dla przesyłanej energii. Zastosowanie tradycyjnych izolacji może być bardziej kosztowne ze względu na minimum logistyczne. Zachęcamy do kontaktu.

Najważniejsze zalety:

Pokrowców THERMO-GEN PIPE™:

  • łatwy i szybki montaż/demontaż, bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych, narzędzi,
  • brak mostków cieplnych,
  • ochrona rurociągu przed czynnikami zewnętrznymi za pomocą zewnętrznej warstwy materiału pokrytego silikonem,
  • bezproblemowy dostęp do instalacji,
  • mobilne, elastyczne, lekkie (można je wielokrotnie używać w różnych punktach instalacji, w tym trudno dostępnych),
  • zdecydowana poprawa warunków BHP.

Porozmawiajmy
o Twoich
oszczędnościach

Spełniamy wysokie wymagania współpracujących
z nami zakładów przemysłowych i korporacji.
Mamy rzetelne procedury wewnętrzne, dysponujemy certyfikatami i referencjami.