Optymalizacja procesów przesyłu energii

W Polsce od kilku lat obserwujemy rosnący trend związany z inwestycjami energooszczędnymi w zakładach przemysłowych. Inwestycje te są często wynikiem strategicznego spojrzenia na przedsiębiorstwa – z jednej strony wynikają z chęci optymalizacji kosztów, z drugiej strony z chęci bycia kojarzonym z odpowiedzialnym podejściem do kwestii ochrony środowiska.

Pierwszym krokiem do tego typu inwestycji jest świadomość, które procesy i instalacje są najbardziej energochłonne.

Czasami sam transfer energii z paliwa jest już obarczony dużymi stratami. Zdarzają się też duże wycieki energii, które są niewidoczne gołym okiem, a także instalacje pozbawione izolacji termicznych. Normą jest, że większe korporacje produkcyjne porównują energochłonność danych procesów technologicznych między różnymi zakładami. Powszechne jest też oszacowanie ilości energii potrzebnej do wyprodukowania 1t produktu. Pomaga to zarówno w określeniu ceny produktu, jak również wskazuje potencjalne miejsca oszczędności.

Audyt energetyczny

Mamy duże doświadczenie w realizacji audytów energetycznych, współpracujemy również z międzynarodowym zespołem Inżynierów. Świeże spojrzenie na cały system zależności w instalacji podparte doświadczeniem zawodowym przyczyniają się do miarodajnych efektów.

Wiedza specjalistyczna pozwala na wykreowanie nam nowych, optymalnych rozwiązań, nawet odpowiednie obniżenie parametrów przesyłanej energii może generować widoczne oszczędności.

Pomiary obiektowe

Wykonujemy pomiary u klienta. Dbamy o jakość, aby izolacje projektowane dla konkretnej instalacji były faktycznie pozbawione np. mostków termicznych i właściwie izolowały dany ciąg armatury. Dokładna inwentaryzacja oraz rzetelna analiza danych projektowych czynione przez naszych specjalistów są gwarancją uzyskania idealnego pokrowca dla wybranych elementów systemu.

W ofercie produktów izolacyjnych posiadamy także standardowe rozwiązania dla typowej armatury przemysłowej.

Jesteśmy w stanie na podstawie kart katalogowych lub wymiarów przesłanych przez klienta oraz dokumentacji fotograficznej stworzyć dopasowaną izolację termiczną. Zdarza się jednak często, że pojawia się też w zakładzie wiele elementów nietypowych, mają np. skomplikowany kształt, specyficzne uwarunkowanie. Zachęcamy wtedy do spotkania na obiekcie i realizacji pomiarów przez naszych specjalistów.

Na podstawie pomiarów jesteśmy w stanie przygotować izolację szytą na miarę oraz kalkulację czasu zwrotu inwestycji. Takie kompleksowe rozwiązanie sprawia, że czas poświęcony przez inwestora na realizację skraca się do minimum.

Montaż izolacji termicznych

Usługa świadczona przede wszystkim na rzecz klientów, którzy potrzebują kompleksowej realizacji inwestycji. Pozwala ona na wykonanie i montaż izolacji termicznej w sposób perfekcyjny, dopasowany do istniejącej instalacji. Nasz zespół ma duże doświadczenie w bezpiecznym poruszaniu się w środowisku przemysłowym i izolowaniu gorących powierzchni. Montaż izolacji termicznych w większości przypadków nie wymaga wyłączania instalacji. Zgrany zespół specjalistów zapewnia profesjonalne podejście do realizowanego zadania. Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie skutecznych i trwałych rozwiązań.

Porozmawiajmy
o Twoich
oszczędnościach

Spełniamy wysokie wymagania współpracujących
z nami zakładów przemysłowych i korporacji.
Mamy rzetelne procedury wewnętrzne, dysponujemy certyfikatami i referencjami.