THERMO-GEN EX™

Produkty izolacyjne Thermo-GEN EX to izolacje termiczne przeznaczone do stosowania w strefie zagrożenia wybuchem. Ich zewnętrzna powierzchnia to włókno szklane pokryte specjalną przewodzącą warstwą PTFE. 

Firma Genergo zleciła Laboratorium Badań Własności Elektrostatycznych Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przeprowadzenie pomiarów oporu właściwego i oporu upływu przesłanych próbek materiału. Stwierdzono na podstawie badań, że proponowany przez nas materiał spełnia wymagania normy PN-E-05203:1992 dla materiałów elektroprzewodzących i może być stosowany bez ograniczeń w obiektach lub strefach zagrożonych wybuchem pod warunkiem niezawodnego uziemienia.  

THERMO-GEN-EX

Safety first – Bezpieczeństwo przede wszystkim  

Instalacje w strefie zagrożenia wybuchem muszą być przemyślane i odpowiednio zaprojektowane. Ładunki elektryczne z powierzchni elementów izolacji, urządzeń powinny być sprowadzane do systemu uziemiającego.   Izolując gorące powierzchnie instalacji nie tylko generujemy zyski, ale także zdecydowanie podnosimy poziom bezpieczeństwa pracowników poruszających się w pobliżu instalacji technicznych, jak również pracowników zajmujących się obsługą infrastruktury technicznej, co w obecnych czasach jest jednym z priorytetów w odpowiedzialnym zarządzaniu tego typu obiektami i procesem. 

Dodatkowo proponowany typ produktu umożliwia bezproblemową inspekcję zaizolowanych elementów. Pokrowce termoizolacyjne pozwalają na odizolowanie fragmentu lub całości urządzenia, co jest szczególnie ważne i użyteczne przy okresowych przeglądach technicznych, np. przeglądach odwadniaczy parowych. 

Przeznaczenie

Pokrowce THERMO-GEN EX™ montuje się jako:
 • izolacja armatury, 
 • otuliny do rur, 
 • izolacja termiczna połączeń elastycznych,
 • izolacja urządzeń procesowych i technologicznych tj.: wymienniki ciepła, mieszalniki. pompy, maszyny, zbiorniki, turbiny.

Zastosowanie

Pokrowce THERMO-GEN EX™ stosuje się w obiektach, strefach zagrożonych wybuchem. Dla instalacji: 
 • gorącej wody,
 • pary wodnej, 
 • oleju termalnego, 
 • gazów spalinowych, 
 • gorących produktów technologicznych,  
 • kanałów wentylacyjnych. 

Najważniejsze zalety:

Pokrowców THERMO-GEN EX™:

 • odprowadzanie ładunków elektrycznych z powierzchni materiału,  
 • skuteczna ochrona przed wyciekiem energii cieplnej z instalacji, 
 • bezkompromisowa poprawa warunków BHP, 
 • łatwy i szybki montaż/demontaż, bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych, narzędzi, 
 • bezproblemowy dostęp do instalacji, skrócenie przestojów remontowych oraz inspekcyjnych,
 • ochrona armatury przed czynnikami zewnętrznymi,
 • właściwości przeciwpożarowe i wygłuszające.

Porozmawiajmy
o Twoich
oszczędnościach

Spełniamy wysokie wymagania współpracujących
z nami zakładów przemysłowych i korporacji.
Mamy rzetelne procedury wewnętrzne, dysponujemy certyfikatami i referencjami.