THERMO-GEN CLEAN™

Produkty izolacyjne Thermo-GEN CLEAN to produkty posiadające atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. Wykonane z materiału pokrytego czystym teflonem, zapewniają doskonałą barierę dla wody, oleju, detergentu czy kwasu. Są projektowane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko gromadzenia się zanieczyszczeń w obrębie izolowanych urządzeń. Mogą być myte również ciśnieniowo. Znajdują zastosowanie w przemyśle, gdzie szczególnie duże znaczenie ma czystość otoczenia produkcyjnego. Coraz więcej przedsiębiorstw produkujących żywność lub też inne wrażliwe produkty, przeprowadza własne analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Istnieje system stworzony na potrzeby przemysłu spożywczego i gastronomi HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points System). Niektóre firmy spoza branży spożywczej wdrażają procedury HACCP również w swoich przedsiębiorstwach, dlatego proponujemy najwyższy standard odpowiadający konkretnym potrzebom klienta w tym zakresie.

THERMO-GEN-COLD

Ograniczenie strat dystrybucji energii cieplnej przy samych urządzeniach produkcyjnych ma wymierny wpływ na efektywność instalacji. Izolacja rur, armatury oraz innych elementów systemu poprawia parametry przesyłanej energii, co ma istotne znaczenie technologiczne, np. w instalacjach parowych poprawiana jest w ten sposób suchość pary.

Safety first – Bezpieczeństwo przede wszystkim

Izolując gorące powierzchnie instalacji przy samych urządzeniach produkcyjnych nie tylko generujemy zyski, ale również wpływamy bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa. Eliminując możliwość oparzenia przy urządzeniach, inwestujemy we właściwe wykonywanie pracy, powodzenie całego procesu produkcyjnego, zwiększamy bezpieczeństwo pracowników. Dodatkowo obsługa techniczna w łatwy sposób może przeprowadzić inspekcję zaizolowanych elementów. Pokrowce termoizolacyjne umożliwiają odizolowanie fragmentu lub całości urządzenia, co jest szczególnie ważne i użyteczne przy okresowych przeglądach technicznych, np. przeglądach odwadniaczy parowych.

Przeznaczenie

Pokrowce THERMO-GEN CLEAN™ montuje się jako:
 • izolacja armatury,
 • otulina do rur,
 • izolacja termiczna połączeń elastycznych,
 • izolacja urządzeń procesowych i technologicznych tj.: wymienniki ciepła, mieszalniki. pompy, maszyny, zbiorniki.

Zastosowanie

Pokrowce THERMO-GEN CLEAN™ stosuje się w instalacjach o podwyższonym standardzie higienicznym, gdzie wymagane jest częste mycie urządzeń. Między innymi w instalacjach:
 • gorącej wody,
 • pary wodnej,
 • oleju termalnego,
 • gorących produktów technologicznych,
 • instalacji chłodniczych (amoniaku, glikolu, wody lodowej).

Najważniejsze zalety:

Pokrowców THERMO-GEN CLEAN™:

 • dopuszczone do stosowania w bezpośrednim sąsiedztwie produktów spożywczych,
 • przystosowane do mycia również ciśnieniowego,
 • odporne na wodę, detergenty, oleje i kwasy,
 • łatwe w czyszczeniu,
 • skuteczna ochrona przed wyciekiem energii cieplnej z instalacji,
 • bezkompromisowa poprawa warunków BHP,
 • łatwy i szybki montaż/demontaż, bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych, narzędzi,
 • bezproblemowy dostęp do instalacji, skrócenie przestojów remontowych oraz inspekcyjnych
 • ochrona armatury przed czynnikami zewnętrznymi,
 • właściwości przeciwpożarowe i wygłuszające.

Porozmawiajmy
o Twoich
oszczędnościach

Spełniamy wysokie wymagania współpracujących
z nami zakładów przemysłowych i korporacji.
Mamy rzetelne procedury wewnętrzne, dysponujemy certyfikatami i referencjami.