Audyt energetyczny - Genergo

W Polsce od kilku lat obserwujemy rosnący trend związany z inwestycjami energooszczędnymi w zakładach przemysłowych. Inwestycje te są często wynikiem strategicznego spojrzenia na przedsiębiorstwa – z jednej strony wynikają z chęci optymalizacji kosztów, z drugiej strony z chęci bycia kojarzonym z odpowiedzialnym podejściem do kwestii ochrony środowiska. Pierwszym krokiem do tego typu inwestycji jest świadomość, które procesy i instalacje są najbardziej energochłonne.


Usprawnienie procesów poprzez audyt

Czy jest możliwość usprawnienia tych procesów? Czasami sam transfer energii z paliwa jest już obarczony dużymi stratami. Zdarzają się też duże wycieki energii, które są niewidoczne gołym okiem, a także instalacje pozbawione izolacji termicznych.


Oszacowanie i zapotrzebowanie

Normą jest, że większe korporacje produkcyjne porównują energochłonność danych procesów technologicznych między różnymi zakładami. Powszechne jest też oszacowanie ilości energii potrzebnej do wyprodukowania 1t produktu. Pomaga to zarówno w określeniu ceny produktu, jak również wskazuje potencjalne miejsca oszczędności.

Mamy duże doświadczenie w realizacji audytów energetycznych, współpracujemy również z międzynarodowym zespołem Inżynierów. Świeże spojrzenie na cały system zależności w instalacji podparte doświadczeniem zawodowym przyczyniają się do miarodajnych efektów.


Audyt w oparciu o doświadczenie

Bardzo doceniamy współpracę z kadrą techniczną, która jest istotnym źródłem informacji, są one niezbędne do przeprowadzenia audytu energetycznego. Wiedza pozwala na wykreowanie nowych, optymalnych rozwiązań.

Czasami obniżenie parametrów przesyłanej energii może już generować oszczędności.

Zachęcamy do kontaktu.

Poznaj nasze produkty: