Specjalne pokrowce termoizolacyjne | Otuliny rur Genergo

pokrowiec termoizolacyjny

Pokrowce do zastosowań specjalnych :

Pokrowce termoizolacyjne THERMO-GEN CR ™ – izolacje termiczne odporne na działanie środków chemicznych,
Pokrowce termoizolacyjne THERMO-GEN EX ™ – izolacje termiczne antystatyczne,
Pokrowce termoizolacyjne THERMO-GEN AC ™ – izolacje termiczne wygłuszające hałas pochodzący z izolowanego urządzenia,
Pokrowce termoizolacyjne THERMO-GEN ATM ™ – pokrowiec zabezpieczający urządzenie przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych
(między innymi: deszczu, wiatru, promieniowania UV)
pokrowiec termoizolacyjny


Najważniejsze zalety pokrowcy:

Wszystkie pokrowce do zastosowań specjalnych posiadają poniższe cechy.

  • skuteczna ochrona przed wyciekiem energii cieplnej z instalacji
  • poprawa warunków BHP
  • łatwy i szybki montaż/demontaż
  • bezproblemowy dostęp do instalacji, skrócenie przestojów remontowych oraz inspekcyjnych

THERMO-GEN CR ™

– izolacja termiczna specjalnie zaprojektowana dla ochrony armatury oraz otoczenia przed negatywnym wpływem środków chemicznych. Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka pokrowca pokryta jest teflonem, który stanowi barierę dla agresywnych środków chemicznych.


THERMO-GEN EX ™

– pokrowiec termoizolacyjny wykonany z materiałów przewodzących ładunki elektryczne (materiałów antystatycznych), dzięki tym właściwościom może on być stosowany w miejscach potencjalnego zagrożenia wybuchem.


THERMO-GEN AC ™

– specjalnie zaprojektowana i wykonana izolacja akustyczna/termiczna stosowana w celu wygłuszania hałasu pochodzącego z instalacji, urządzeń przemysłowych.


THERMO-GEN ATM ™

– „szyty na miarę” pokrowiec termoizolacyjny zabezpieczający urządzenia przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu, wiatr, promieniowanie UV. Chroni izolowane urządzenie przed wodą, korozją.

ZASTOSOWANIE

THERMO-GEN CR ™

– pokrowiec tego typu jest stosowany jako izolacja termiczna w środowisku przemysłowym, gdzie często urządzenia spryskiwane są chemikaliami, powodującymi degradację i korozję urządzeń.
Stosowane są również do ochrony przed dynamicznym wyciekiem agresywnych mediów z wnętrza zaizolowanej instalacji. Zostaje zniwelowane ryzyko konsekwencji kontaktu z niebezpieczną substancją.

THERMO-GEN EX ™

– pokrowiec stosowany jako izolacja termiczna wielokrotnego użytku na instalacjach, gdzie dopuszczone są tylko produkty antystatyczne.

THERMO-GEN AC ™

– izolacja akustyczna stosowana w instalacjach, gdzie wymagane jest dodatkowe wygłuszenie urządzeń przemysłowych, np. zaworów regulacyjnych, pomp, agregatów chłodniczych, silników, sprężarek.

THERMO-GEN ATM ™

– pokrowiec stosowany jako ochrona izolowanego urządzenia przed negatywnym wpływem środków atmosferycznych. Stosowany zazwyczaj do ochrony urządzeń elektrycznych, pneumatycznych, armatury przemysłowej, połączeń kołnierzowych i śrub oraz samej elektroniki, np.: siłowników elektrycznych, czujników elektronicznych, siłowników pneumatycznych, silników.

ciepłochronne pokrowce termoizolacyjne

Pokrowce Genergo

Głównym celem stosowania pokrowców jest przeciwdziałanie stratom energii. Mają szerokie zastosowanie w przemyśle wykorzystującym energię cieplną w postaci wody, pary wodnej, oleju termalnego. Izolacje te stosuje się również z powodzeniem na instalacjach chłodniczych.

Sprawdź ile energii możesz zaoszczędzić?