Ciepłochronne pokrowce termoizolacyjne | Genergo

otulina do rur

THERMO-GEN HOT ™

Elastyczna izolacja termoizolacyjne wielokrotnego użytku zapewniająca ochronę dla przesyłanej energii cieplnej.
Przystosowana do środowiska przemysłowego, skutecznie separuje izolowany element od otoczenia.
ciepłochronne pokrowce termoizolacyjne

Najważniejsze zalety pokrowców ciepłochronnych:

 • skuteczna ochrona przed wyciekiem energii cieplnej z instalacji
 • bezkompromisowa poprawa warunków BHP
 • łatwy i szybki montaż/demontaż pokrowca ciepłochronnego, bez dodatkowych elementów konstrukcyjnych, narzędzi oraz szkoleń
 • bezproblemowy dostęp do instalacji, skrócenie przestojów remontowych oraz inspekcyjnych
 • pokrowiec ciepłochronny zapewnia ochronę armatury przed czynnikami zewnętrznymi
 • pokrowiec posiada właściwości przeciwpożarowe i wygłuszające

Zastosowanie ciepłochronnych pokrowców termoizolacyjnych

Pokrowce THERMO-GEN HOT stosuje się w instalacjach gorącej wody, pary wodnej, oleju termalnego, gazów spalinowych, gorących produktów technologicznych, kanałów wentylacyjnych.


Termoizolacyjne pokrowce ciepłochronne standardowo wykorzystywane są jako:
izolacja armatury, otuliny do rur, izolacja termiczna połączeń elastycznych występujących na instalacjach. Także jako izolacja urządzeń procesowych i technologicznych, takich jak wymienniki ciepła, mieszalniki, pompy, maszyny, zbiorniki, turbiny.

Dostępne wersje pokrowców ze względu na temperaturę stosowania

 • pokrowiec THERMO-GEN HOT 250 ™
  – dla aplikacji, w których temperatura powierzchni izolowanego elementu nie przekracza 250⁰C
 • pokrowiec THERMO-GEN HOT 400 ™
  – dla aplikacji, w których temperatura powierzchni izolowanego elementu nie przekracza 400⁰C
 • pokrowiec THERMO-GEN HOT 600 ™
  – dla aplikacji, w których temperatura powierzchni izolowanego elementu nie przekracza 600⁰C

 


Produkty izolacyjne Thermo-GEN HOT stosowane są z powodzeniem w przemyśle, gdzie duże znaczenie ma efektywność energetyczna. Coraz więcej przedsiębiorstw produkcyjnych mierzy, przelicza i optymalizuje ilość zużywanej energii na tonę produktu. Ograniczenie strat dystrybucji energii cieplnej ma wymierny wpływ na efektywność instalacji. Izolacja rur, armatury oraz innych elementów instalacji poprawia parametry przesyłanej energii, co ma duże znaczenie technologiczne, np. w instalacjach parowych poprawiana jest w ten sposób suchość pary.


Izolując gorące powierzchnie instalacji nie tylko generujemy zyski, ale również wpływamy bezpośrednio na poprawę warunków bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo pracowników poruszających się w pobliżu instalacji technicznych, a także pracowników zajmujących się obsługą infrastruktury technicznej ma bardzo duże znaczenie dla odpowiedzialnych pracodawców. Dodatkowo obsługa techniczna w łatwy sposób może przeprowadzić inspekcję zaizolowanych elementów. Pokrowce termoizolacyjne umożliwiają odizolowanie fragmentu lub całości urządzenia, co jest szczególnie ważne i użyteczne przy okresowych przeglądach technicznych, np. przeglądach odwadniaczy parowych.

ciepłochronne pokrowce termoizolacyjne

Pokrowce Genergo

Głównym celem stosowania pokrowców jest przeciwdziałanie stratom energii. Mają szerokie zastosowanie w przemyśle wykorzystującym energię cieplną w postaci wody, pary wodnej, oleju termalnego. Izolacje te stosuje się również z powodzeniem na instalacjach chłodniczych.

Sprawdź ile energii możesz zaoszczędzić?