Oszczędności dzięki termoizolacji


termoizolacja dla firmMały zakład produkcyjny

Medium energetyczne:
para wodna nasycona o ciśnieniu uśred. 0,6 MPa

Reżim pracy instalacji:
24h na dobę 21 dni w miesiącu

Ilość niezaizolowanych zaworów parowych różnych rozmiarów: 50 szt.Straty energii dla zaworów bez izolacji:
75 MJ na godzinę, 37 GJ na miesiąc

Po zaizolowaniu zaworów pokrowcami Genergo:

  • Oszczędność miesięczna: 1450 PLN*
  • Zwrot inwestycji: w 5 miesięcy**

instalacje termoizolacji dla dużych firmWiększy zakład produkcyjny

Medium energetyczne:
para wodna nasycona o ciśnieniu uśred. 0,8 MPa

Reżim pracy instalacji:
24h na dobę 21 dni w miesiącu

Ilość niezaizolowanych zaworów parowych różnych rozmiarów: 120 szt.Straty energii dla zaworów bez izolacji:
238 MJ na godzinę, 120 GJ na miesiąc

Po zaizolowaniu zaworów pokrowcami Genergo:

  • Oszczędność miesięczna: 4600 PLN*
  • Zwrot inwestycji: w 4 miesiące**

* do obliczeń przyjęto: koszt energii: 48 PLN/GJ (uśrednioną wartość 100 PLN za wyprodukowanie tony pary wodnej nasyconej), zaniżony poziom skuteczności izolacji 80%, jednakowy reżim pracy wszystkich 50 zaworów, uśrednione parametry pracy dla wszystkich zaworów: para wodna nasycona 0,6MPa / 0,8MPa temperatura otoczenia równa 20 st. Celsjusza, straty energii dla 1 niezaizolowanego zaworu równe stratom energii 1 metra niezaizolowanej rury o tej samej średnicy

** zakłada zakup 50 i 120 pokrowców termoizolacyjnych dwuczęściowych dla zaworów kołnierzowych z dławicą mieszkową w różnych rozmiarach