Pokrowce termoizolacyjne na armaturę standardową

produkty termoizolacyjne

Pokrowce zaprojektowane na standardową armaturę przemysłową. Dostępne niemal „od ręki”. Dopasowane do kształtów urządzeń wielu producentów armatury takich jak: ARI Armaturen, Armak, Gestra, Głuchołazy, Samson, Spirax Sarco, Wakmet, Zamkon, Zetkama.

pokrowce termoizolacyjne na armaturę

Kompleksowa oferta pokrowców

*Poniżej przedstawiono przykłady typowej armatury przemysłowej, dla której posiadamy Standardowe Pokrowce Termoizolacyjne.


Pokrowce termoizolacyjne na zawory kulowe

pokrowce termoizolacyjne na zaworyZawór kulowy jest to zawór odcinający o bardzo dużej klasie szczelności wynikającej z podwójnego uszczelnienia kuli. Stosowany jest szeroko w przemyśle do sterowania przepływem ON/OFF różnego rodzaju mediów.


Pokrowce termoizolacyjne na zawory odcinające

Pokrowce termoizolacyjne na zawory odcinająceZawór odcinający mieszkowy jest to zawór do ręcznego sterowania przepływem mediów. Umożliwia regulację przepływu mediów.


Pokrowce termoizolacyjne na zawory skośne z siłownikiem tłokowym

Zawór pokrowce termoizolacyjne na zawory skośneskośny z siłownikiem tłokowym jest zaworem odcinającym o stromej charakterystyce przepływu. Stanowi alternatywę do zaworów kulowych.


Pokrowce termoizolacyjne na zawory zwrotne

Zawór zwrotny jest to zawór zapokrowce termoizolacyjne na zawory zwrotnepewniający jednokierunkowy przepływ medium. Samoczynnie blokuje przepływ medium w kierunku przeciwnym. W ofercie posiadamy pokrowce termoizolacyjne właśnie na tego typu zawory.


Pokrowce termoizolacyjne na filtry siatkowe

Pokrowce termoizolacyjne na filtry siatkoweFiltr siatkowy jest to element instalacji chroniący inne elementy przed zanieczyszczeniami stałymi. Umożliwia zatrzymanie zanieczyszczeń stałych o różnej frakcji zależnej od standardu siatki filtrującej.


Pokrowce termoizolacyjne na separatory parowe

Pokrowce termoizolacyjne na separatory paroweSeparator parowy jest to element instalacji parowej służący do odseparowania skroplin transportowanych wraz z parą. Poprawia on jakość pary w instalacji.


Pokrowce termoizolacyjne na moduły odwadniające

Pokrowce termoizolacyjne na moduły odwadniająceUniwersalny moduł odwadniający to kompaktowe urządzenie umożliwiające współpracę z różnymi typami odwadniaczy parowych. Może zawierać dodatkowo zawory odcinające, filtr, zawór zwrotny.


Pokrowce termoizolacyjne na odwadniacze pływakowe

Pokrowce termoizolacyjne na odwadniacze pływakoweOdwadniacz pływakowy to urządzenie umożliwiające odseparowanie kondensatu od pary w instalacji. Jego budowa zapewnia błyskawiczne odprowadzanie kondensatu bez konieczności jego przechładzania.


Pokrowce termoizolacyjne na odwadniacze dzwonowe

Pokrowce termoizolacyjne na odwadniacze dzwonoweOdwadniacz dzwonowy jest to odwadniacz o bardzo trwałej konstrukcji mechanicznej. Nie wymaga przechładzania kondensatu.


Pokrowce termoizolacyjne na zawory redukcyjne bezpośredniego działania

Pokrowce termoizolacyjne na zawory redukcyjne
Zawory redukcyjne bezpośredniego działania są to zaworu umożliwiające redukcję ciśnienia medium w instalacji bez wykorzystania energii pomocniczej z zewnątrz.


Pokrowce termoizolacyjne na pompę kondensatu

Pokrowce termoizolacyjne na pompę kondensatuPompa kondensatu to urządzenie umożliwiające cykliczne przepompowywanie gromadzącego się w niej kondensatu. Wymaga podłączenia do instalacji pary lub sprężonego powietrza.


Pokrowce termoizolacyjne na odwadniacz pompujący

Pokrowce termoizolacyjne na odwadniacz pompującyOdwadniacz pompujący jest to urządzenie łączące funkcję odwadniacza i pompy kondensatu. W zależności od przeciwciśnienia i wydajności odwadnianego kondensatu pompo-odwadniacz przełącza się w tryb pompowania lub odwadniania.


Pokrowce termoizolacyjne na zawory bezpieczeństwa

Pokrowce termoizolacyjne na zawory bezpieczeństwaZawór bezpieczeństwa to element instalacji służący do zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia


ciepłochronne pokrowce termoizolacyjne

Pokrowce Genergo

Głównym celem stosowania pokrowców jest przeciwdziałanie stratom energii. Mają szerokie zastosowanie w przemyśle wykorzystującym energię cieplną w postaci wody, pary wodnej, oleju termalnego. Izolacje te stosuje się również z powodzeniem na instalacjach chłodniczych.

Sprawdź ile energii możesz zaoszczędzić?